สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและกระดูกอ่อน

0

การตรวจสอบการวิเคราะห์เลือดพบว่ามีสัญญาณอื่นของการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและกระดูกอ่อน ผู้ป่วยที่ทำการรักษาด้วยวิธี HGH นั้นมีการเพิ่มขึ้น 2.1 เท่าในการไหลเวียนของอินซูลินเหมือนปัจจัยการเจริญเติบโตโปรตีนที่คล้ายกับอินซูลินที่มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ตัวอย่างเลือดของพวกเขายังแสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์เมทัลโลโปรตีนโปรตีน

ในระดับต่ำกว่า 36% ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลายโปรตีนในระหว่างกระบวนการเจริญเติบโตในร่างกาย MMP3 เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพทางอ้อมของกระดูกอ่อนที่เสื่อมสภาพในการศึกษา เราสังเกตว่าการลดลงอย่างต่อเนื่องของ MMP3 ในกลุ่ม HGH ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงสัปดาห์ที่ 12 หลังผ่าตัด การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงผลการป้องกันที่มีศักยภาพของ HGH หลังจากการฟื้นฟู ACL และเราควรมองอย่างใกล้ชิดถึงศักยภาพของการรักษากระดูกอ่อนในการศึกษาต่อไป

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.